کرمانشاه 20:37 شنبه 5/11/1398 صفحه اصلی
 
مزایده فروش اجزای حرام گاوی و گوسفندی در کشتارگاه
1398/01/25-11:33 تعدا بازدید: 138 گروه خبری: سازمان ها کد خبر: 160
مزایده فروش اجزای حرام گاوی و گوسفندی در کشتارگاه
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده ای کشاورزی شهرداری کرماشاه در نظر دارد محل های ذیل ( جدول شماره 1 و 2 ) را از طریق مزایده عمومی و به بصورت اجاره ماهیانه به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید .اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت تمایل جهت تهیه مدارک شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 25/01/1398 درج آگهی نوبت چاپ دوم در روزنامه و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir و با شماره های مزایده ( جدول شماره 1 و 2 ) به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

1 -ارائه ضمانت نامه بانکی یا نقدی به شرح جدول شماره 1 و 2 در وجه کشتارگاه صنعتی بیستون بابت سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب سپرده 0205288683007 نزد بانک صادرات شعبه بیستون بنام کشتارگاه صنعتی کرمانشاه واریز نماید و در سایت www.setadiran.ir بارگزاری نماید.

2 -زمان انتشار در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : 26/01/1398

3-مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :از تاریخ 26/01/1398 لغایت 31/01/1398

4-تاریخ بازدید : 26/01/1398 لغایت 31/01/1398

5-آخرین مهلت ارسال پیشنهادات به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : از تاریخ 26/01/1398 لغایت پنج شنبه 12/02/1398 ،  ساعت 14.30

-6کمیسیون بازگشایی رأس ساعت -11:00 روز یکشنبه مورخ : 15/02/1397در محل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده ای کشاورزی برگزار می گردد

7-زمان اعلام به برنده مزایده :16/02/1398 ساعت 12:00
جدول شماره 2

ردیف

شرح مزایده

قیمت پایه فروش ( به ازای هر کیلوگرم)

میزان سپرده شرکت در مزایده

شماره مزایده

1

فروش نرینگی گاوی  به ازای هر کیلوگرم

90.000 ریال

55.000.000 ریال

۵۰۹۸۰۹۰۱۸۸۰۰۰۰۰7

2

فروش اجزای حرام  به ازای هر کیلوگرم

80.000 ریال

100.000.000 ریال

۵۰۹۸۰۹۰۱۸۸۰۰۰۰۰8
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava|