کرمانشاه 21:11 شنبه 5/11/1398 صفحه اصلی
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
جستجوی پیشرفته

همه مطالب
مزایده فروش اجزای حرام گاوی و گوسفندی در کشتارگاه
مزایده اجاره محل های واقع در کشتارگاه
مزایده غرف به صورت ماهیانه
مزایده غرف به صورت ماهیانه
مزایده اجاره محل های واقع در کشتارگاه
مزایده فروش اجزای حرام گاوی و گوسفندی در کشتارگاه

مزایده اجاره محل های واقع در کشتارگاه
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده ای کشاورزی شهرداری کرماشاه در نظر دارد محل های ذیل ( جدول شماره 1 و 2 ) را از طریق مزایده عمومی و به بصورت اجاره ماهیانه به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید .اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت تمایل جهت تهیه مدارک شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 25/01/1398 درج آگهی نوبت چاپ دوم در روزنامه و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir و با شماره های مزایده ( جدول شماره 1 و 2 ) به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
اخبار امروز


مزایده غرف به صورت ماهیانه
مزایده فروش اجزای حرام گاوی و گوسفندی در کشتارگاه
مزایده اجاره محل های واقع در کشتارگاه
 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava|