کرمانشاه 05:38 سه شنبه 31/2/1398 صفحه اصلی
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
جستجوی پیشرفته

همه مطالب
مزایده فروش اجزای حرام گاوی و گوسفندی در کشتارگاه
مزایده اجاره محل های واقع در کشتارگاه
مزایده غرف به صورت ماهیانه
مزایده غرف به صورت ماهیانه
مزایده فروش اجزای حرام گاوی و گوسفندی در کشتارگاه
مزایده اجاره محل های واقع در کشتارگاه

مزایده اجاره محل های واقع در کشتارگاه
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده ای کشاورزی شهرداری کرماشاه در نظر دارد محل های ذیل ( جدول شماره 1 و 2 ) را از طریق مزایده عمومی و به بصورت اجاره ماهیانه به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید .اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت تمایل جهت تهیه مدارک شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 25/01/1398 درج آگهی نوبت چاپ دوم در روزنامه و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir و با شماره های مزایده ( جدول شماره 1 و 2 ) به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
اخبار امروز


مزایده غرف به صورت ماهیانه
مزایده فروش اجزای حرام گاوی و گوسفندی در کشتارگاه
مزایده اجاره محل های واقع در کشتارگاه
 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava|